Tajemství noutonického hřbitova..

01.01.1901 00:00

Na základě zde zvěřejněného příběhu (Strašidelný hřbitov) o strašidelném hřbitově v Noutonicích nedaleko Okoře jsem se rozhodl tuto lokalitu prozkoumat a udělat si svůj názor na onen hřbitov..

    Spolu se svými dvěma kolegy jsme v sobotu, 29. července 2006 vyrazili cca ve 20:00 z Prahy, abychom se, o zhruba hodinu později, objevili před bránou skutečně strašidelného hřbitova..

    Jeden z členů naší výpravy studuje vysokou školu fyzikálního zaměření, a celou cestu nám vysvětloval, že z fyzikálního hlediska je nemožné, aby duchové existovali! Nakonec právě on byl tím, kdo postřehl nejvíce „zvláštních" skutečností a jevil největší známky strachu :) Vraťme se ale zpět do Noutonic..

    Už sama vesnice se jeví jako „opuštěné město duchů", možná také proto, že funguje jako jakési průmyslové centrum :) Jediné živé duše, které jsme zde potkali, byla parta místních puberťáků ve zdejším hostinci..

    Samotný hřbitov působil dosti tajemně; rozbité hroby, sochy dvou mužů u jednoho z hrobů, jeho vlastní poloha..celkově se zdál být neudržovaný, opuštěný.. Po příjezdu jsme stihli pořídit ještě několik fotografií, než se setmělo. Během noci, vybavení velmi kvalitními fotoaparáty, jejichž cena se rovná ceně slušné felicie, jsme dále pořizovali co možná nejvíce fotografií pro pozdější zkoumání..

    Na fotografiích není nic zvláštního, až na několik podivných světelných odrazů, které však lze vysvětlit i racionálně :) Jediné, co mě poněkud zarazilo, byl stín na jednom z hrobů, který se velmi reálně podobá kresbě pany Marie! Boužel této skutečnosti jsem si všiml až další den na počítači, tedy než fotografii zvěřejním, chci hrob ještě jednou vidět za světla..

    V proběhu noci jsme si odskočili do okořské hospůdky, kde jsme se hostinského ptali, zdali neví něco o tomto hřbitově - nikdy v něm nebyl, a nic zvláštního o něm neslyšel - prý se máme raději porozhlédnout po Okoři :)

    Silný vítr, o němž hovořil výše zmíněný článek, se bohužel této noci nezvedl - ba naopak, síla větru za stěnami hřbitova byla menší, než mimo něj (způsobeno clonou ze stromů). Teplota vzduchu se taky nijak nevychýlila od normálu, žádné stíny mezi hroby jsme nespatřili, alarm na autě se nespustil :)

    Nicméně, velmi mě znepokojil fakt, že můj fotoaparát „odmítal" pořídit snímky některých z hrobů - za stejného nastavení, a i v mnohem horí viditelnosti, na stejnou vzdálenost, ostatní hroby bez problému fotil jak jsem mačkal spoušť!! Stejně tak bylo skutečně problematické vyfotografovat zazděný vchod do místní kapličky.. Ovšem, fotografie přesto nevykazovaly žádné anomálie.

    Další věc, co nás vyděsila, byly jasně slyšitelné kroky ze hřbitova když jsme byli mimo něj. Kouřili jsme na konci hřbitova u místní studny, vzdáleni cca 10m od stěny hřbitova, odkud se nesly tyto kroky. Po podrobném ohledání místa s baterkou jsme však nikoho neviděli, a dále již kroky slyšet nebyly..

    Jen několik desítek metrů od vchodu do hřbitova stojí oplocený pozemek s nějakou stavbou, kde byli pravděpodobně uvázáni psi, bez majitele! Na tom není nic tak neobvyklého, avšak mě skutečně zarazilo, jak se psi projevovali - jednu chvíli zběsilé vrčení, za několik okamžiků kňučeli jako by šli na smrt..

    Na hřbitově byla patrná jakási mlha, možná oblak kouře, který za stěnami hřbitova již nebyl pozorovatelný. Oč se jednalo, nedokážu vysvětlit..

    Na hřbitově byly jasně slyšitelné podivné zvuky, kterých bylo skutečně požehnaně. Byly to hlasy, které nemohl nikdo vydávat, bylo to troubení auta jakoby od vchodu, kde ovšem žádné auto nestálo, krom toho našeho, zamčeného. I zde by se ale našla racionální vysvětlení..

    Krom podivně uřízlého stromu s dutým pařezem jsme zde však nic dalšího nenašli, a tak jsme nečekali ani na svítání, a několik hodin po půlnoci jsme toto místo opustili..

    Musím se přiznat, že jsem od svojí první výpravy očekával víc, ač jsem si vědom minimální úspěšnosti ostatních lovců :) Celkově ve mě hřbitov zanechal takový dojem, že je skutečně něčím zvláštní, zajímavý,..tajemný! Částečně to ale mohlo být dáno i mým vlastním podvědomím, věděním, že by se zde mohlo odehrát něco nadpřirozeného. Tedy, žádný důkaz existence duchů vám bohužel nepřináším..mohu jen říci, že nelituji takto strávené noci, a bude-li to možné, jistě se tam brzy vypravím znovu..

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode