Elementálové

01.01.1901 00:00

Proti působení larev se lze chránit různými prostředky, např. práškem z dřevěného uhlí, který vysává jejich sílu, ostrými hroty, na nichž se larva vybíjí, nebo prostě průvanem, který...

    Vývojově nejnižší druh astrálních bytostí, zvaný také larvy. Již Paracelsus zdůraznil, že je plodí především prolitá krev a semeno, ale mohou to být také útvary indukované individuálními hnutími lidské mysli. Papus, která však elementály na rozdíl od jiných okultistů ztotožňuje s tzv. elementáry (duchy živlů), je vymezuje jako " pudové a smrtelné bytosti, prostředkující mezi světem psychickým a světem hmotným " a zdůrazňuje, že " okamžitě oživují všechny ůtvary astrální látky, jež se kolem nich zhušťuje ". " Proto " pokračuje dále Papus " se zraku jeví hned jako smečka očí upřených na nás, hned jako malé svítící a zářící body, obklopené fosforeskující hmotou a poslouchají příkazu lidského slova, hned jako podivná zvířata, na Zemi neznámá, jako různorodá sloučení tvarů lidských a zvířecích ". Přijmeme-li toto vymezení, můžeme ztotožnit termíny elementár a elementál jako významově stejné, ale musíme pak odlišit pojmy elementár či elementál a astrální larva. Vhodné je rozlišovat elementály jako astrální larvy a elementáry jako " duchy živlů ".

Larva

    Astrální útvar, který na rozdíl od elementálů vzniká nevědomou emisí psychické energie provázející lidské sklony, vášně a afekty. V širším smyslu astrální zbytek čehokoli živého, co na Zemi zahynulo, nebo co je vázáno na animální formy života. Je to tedy vytvořený shluk astrálního světla či astrální bytost, která se vyznačuje určitou životností, silou, tendencí a inteligencí, a která může být magicky potána a usměrňována k vyvolávání určitých účinků v oblasti fytického bytí. Podle Paracelsa se larvy vytvářejí zejména z prolité krve a semene. Larvy se mohou spojovat s astrálními útvary určitých sklonů a činů a mohou posednout astrání i psychofizickou složku jedince.

    O lidech, kteří mají silné pudy, zejména sexuální se říká, že žijí jednou nohou v astrálu, čímž se myslí, že jsou ve spojení s určitými astrálními larvami a jsou jimi " vysávány ". Larvy, které jsou poutány k mrtvým osobám, zejména čerstvě pohřbeným, se nazývají " vetala ". S larvami pracují nižší druhy magie, které je usměrňují jako vybíjející se síly. Na tvoření larev v průběhu sexuálního styku jsou založena některá tajemství sexuální magie. S larvami pracují také čarodějové při očarování osob. Proti působení larev se lze chránit různými prostředky, např. práškem z dřevěného uhlí, který vysává jejich sílu, ostrými hroty, na nichž se larva vybíjí, nebo prostě průvanem, který je rozptyluje, a ovšem i užitím magických pentaklů a formulí. Průvodním jevem zasažené larvy je jiskření. Larvy se nezřídka projevují i ve spiritistických seancích a mohou vést k posednutí média.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode